Privacy Policy

Politika e Privatësisë

lajmidites.com, ne vlerësojmë besimin që përdoruesit tanë na japin dhe jemi të përkushtuar për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e të dhënave tuaja personale. Kjo politikë privatësie shpjegon se si mbledhim, përdorim, dhe mbrojmë të dhënat tuaja kur vizitoni dhe përdorni shërbimet tona.

Mbledhja e Informacionit
Ne mbledhim informacion nga ju në mënyra të ndryshme për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen tonë:

1. Informacion Personal: Mund të mbledhim informacion të tillë si emri, adresa e email-it dhe detaje të tjera që ju i dorëzoni vullnetarisht kur regjistroheni për një llogari, abonoheni në buletinet tona ose na kontaktoni për mbështetje.
2. Informacion Teknik: Për të përmirësuar performancën e faqes, mbledhim informacion teknik si IP adresa juaj, lloji i shfletuesit, sistemi operativ, faqet e referimit dhe kohën e vizitës.
3. Cookies dhe Teknologji të Ngjashme: Përdorim cookies për të personalizuar përvojën tuaj, për të mbledhur të dhëna statistikore dhe për të ofruar shërbime të personalizuara.

Përdorimi i Informacionit
Informacioni që mbledhim përdoret për qëllime të ndryshme:

1. Përmirësimi i Shërbimeve: Përdorim të dhënat për të përmirësuar funksionalitetin dhe përvojën e përdoruesit në faqen tonë.
2. Komunikimet: Mund të përdorim informacionin tuaj të kontaktit për të ju dërguar njoftime, buletine dhe informacione të tjera të rëndësishme në lidhje me shërbimet tona.
3. Analiza dhe Hulumtime: Analizojmë të dhënat për të kuptuar trendet e përdoruesve dhe për të përmirësuar përmbajtjen dhe shërbimet tona.

Mbështetje për Përmbajtjen e Tretë
Ne ofrojmë lajme dhe përmbajtje nga burime të ndryshme në internet për të siguruar informacion të pasur dhe të larmishëm për përdoruesit tanë. Kjo përmbajtje shpesh përfshin lidhje të drejtpërdrejta drejt burimeve origjinale dhe është paraqitur për qëllime informative.

Burimet e Lajmeve dhe Autorsia
Përmbajtja që paraqitet në faqen tonë është e siguruar nga burime të ndryshme në internet dhe është për qëllime informative. Autorësia për këtë përmbajtje qëndron te burimi origjinal i lajmit, ndërsa ne sigurojmë vetëm lidhjen e burimit. Kjo do të thotë që:

1. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për saktësinë, përmbajtjen ose autorësinë e përmbajtjes së tretë.
2. Ne nuk verifikojmë saktësinë ose besueshmërinë e përmbajtjes së siguruar nga burimet e treta.
3. Çdo përgjegjësi për përmbajtjen qëndron te burimi origjinal.

Saktesia e Përmbajtjes
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë gabim, mungesë ose pavërtetësi në përmbajtjen e publikuar nga burimet e treta. Përdoruesit duhet të mbështeten në përmbajtjen e paraqitur në faqen tonë me kujdes dhe të verifikojnë informacionin nga burimi origjinal.

Privatësia dhe Siguria e të Dhënave
Edhe pse ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e tretë, siguria dhe privatësia e të dhënave tuaja mbeten prioriteti ynë kryesor. Për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne ndërmarrim masat e mëposhtme:

1. Mbrojtja e Të Dhënave: Përdorim teknologji të avancuar dhe masa sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja nga akses i paautorizuar, ndryshimi ose shkatërrimi.
2. Politikat e Privatësisë: Të dhënat tuaja personale nuk do të ndahen ose shpërndahen me palë të treta pa miratimin tuaj të mëparshëm, përveç nëse kërkohet nga ligji.
3. Rishikimi dhe Përditësimi: Politika jonë e privatësisë mund të rishikohet dhe përditësohet për të reflektuar ndryshimet në praktikat tona dhe kërkesat ligjore.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë
Politika jonë e privatësisë mund të ndryshojë nga koha në kohë për të reflektuar ndryshimet në praktikat tona dhe për t’iu përshtatur ligjit të aplikueshëm. Çdo ndryshim në politikën tonë do të postohet në këtë faqe, dhe nëse ka ndryshime të mëdha, mund të njoftojmë përdoruesit tanë me një njoftim të qartë në faqen kryesore.

Të Drejtat e Përdoruesve
Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale:

1. E drejta për të aksesuar të dhënat: Ju mund të kërkoni një kopje të të dhënave tuaja personale që mbajmë.
2. E drejta për të korrigjuar: Ju mund të kërkoni korrigjimin e çdo të dhëne personale që është e pasaktë ose e paplotë.
3. E drejta për të fshirë: Ju mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale nëse ato nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur.
4. E drejta për të kufizuar përpunimin: Ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në disa rrethana.

Përfundim
Faleminderit për vizitën në lajmidites.com. Ne vlerësojmë besimin tuaj dhe jemi të përkushtuar për të siguruar që të dhënat tuaja personale të mbrohen me kujdesin më të madh. Ne inkurajojmë përdoruesit tanë të rishikojnë rregullisht politikën tonë të privatësisë për të qëndruar të informuar mbi mënyrat se si ne mbrojmë informacionin tuaj.