Terms and Conditions

Këto terma dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit dhe të shërbimeve që ofrojmë.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte para se të përdorni faqen tonë. Duke aksesuar dhe përdorur këtë faqe, ju pranoni dhe pajtoheni të respektoni këto terma dhe kushte.

Përdorimi i Faqes

1.Përdorimi i Lejuar: Ju mund të përdorni faqen tonë vetëm për qëllime informative dhe në përputhje me këto terma dhe kushte. Ndalohet përdorimi i faqes sonë për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar.

2. Llogaritë e Përdoruesve: Për të aksesuar disa shërbime të faqes, mund t’ju kërkohet të krijoni një llogari. Ju duhet të siguroheni që informacioni i dhënë është i saktë, i plotë dhe i përditësuar. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit tuaj dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj.

3. Ndalohet Përdorimi: Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë në asnjë mënyrë që mund të shkaktojë dëme në faqen ose që mund të pengojë disponueshmërinë ose aksesueshmërinë e faqes. Ndalohet përdorimi i faqes për ndonjë veprimtari që është e dëmshme, e paligjshme ose mashtruese.

Përmbajtja e Tretë

1. Përmbajtja e Siguruar nga Palët e Treta: Faqja jonë përmban përmbajtje dhe lidhje të siguruara nga burime të treta. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për saktësinë, përmbajtjen, ose ndonjë aspekt tjetër të përmbajtjes së siguruar nga burimet e treta.

2. Lidhjet e Jashtme: Faqja jonë mund të përmbajë lidhje drejt faqeve të jashtme. Ne nuk kemi kontroll mbi përmbajtjen dhe praktikat e këtyre faqeve dhe nuk mbajmë përgjegjësi për ndonjë dëm ose humbje që mund të ndodhë nga përdorimi i këtyre faqeve.

Pronësia Intelektuale

1. Të Drejtat e Autorit: Të gjitha materialet e publikuara në këtë faqe, përfshirë tekstet, grafikat, logot, dhe materialet audiovizuale, janë pronë ose përgjegjësi e palëve të treta nga të cilat janë marrë. Ne nuk kemi pronësi mbi këto materiale dhe të gjitha të drejtat janë të rezervuara nga autorët ose pronarët përkatës. Përmbajtja është përdorur me lejen e tyre ose në përputhje me kushtet e përdorimit të burimeve të treta. E drejta e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to.

2. Përdorimi i Lejuar: Ju mund të shikoni, shkarkoni dhe printoni materialet nga faqja jonë për përdorim personal dhe jokomercial, me kusht që të respektoni të drejtat e autorit dhe të tjera të drejta pronësore. Ndalohet riprodhimi, shpërndarja, ose përdorimi i materialeve për qëllime komerciale pa lejen tonë të shkruar paraprakisht.

Kufizimi i Përgjegjësisë

1. Mospërgjegjësia për Përmbajtjen e Tretë: Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë ose vlefshmërinë e përmbajtjes së siguruar nga burimet e treta dhe nuk mbajmë përgjegjësi për ndonjë dëm që mund të rezultojë nga përdorimi i kësaj përmbajtjeje.

2. Mospërgjegjësia për Shërbimet: Faqja jonë dhe shërbimet tona ofrohen “siç janë” dhe “siç janë të disponueshme”, pa ndonjë garanci të ndonjë lloji, të shprehur ose të nënkuptuar. Ne nuk garantojmë që faqja jonë do të jetë gjithmonë e disponueshme, pa defekte ose pa ndërprerje.

3. Përgjegjësia e Kufizuar: Ne nuk mbajmë përgjegjësi për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm ose ndonjë dëm tjetër që mund të ndodhë nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur faqen tonë, edhe nëse jemi paralajmëruar për mundësinë e këtyre dëmeve.

Ndryshimet në Termat dhe Kushtet

Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar këto terma dhe kushte në çdo kohë. Çdo ndryshim do të hyjë në fuqi menjëherë pas publikimit në këtë faqe. Ju jeni të inkurajuar të rishikoni rregullisht këto terma dhe kushte për të qëndruar të informuar mbi çdo ndryshim.

Politika e Privatësisë

Politika jonë e privatësisë është pjesë e këtyre termave dhe kushteve dhe përcakton mënyrën se si ne mbledhim, përdorim dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale. Ju lutemi lexoni politikën tonë të privatësisë për më shumë informacion.

E Drejta e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve

1. Ligji i Zbatueshëm: Këto terma dhe kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipëtar, pa marrë parasysh konfliktin e parimeve ligjore.

2. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve: Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto terma dhe kushte do të zgjidhet ekskluzivisht në gjykatat e Shtetit Shqipëtar dhe jo Vetem!

Pranimi i Termave dhe Kushteve

Duke përdorur këtë faqe, ju konfirmoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranoni të respektoni këto terma dhe kushte në tërësinë e tyre. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto terma, ju lutemi ndaloni përdorimin e faqes sonë menjëherë.

Faleminderit që përdorni lajmidites.com. Ne vlerësojmë besimin tuaj dhe jemi të përkushtuar për të siguruar që përvoja juaj të jetë sa më e mirë dhe më e sigurt.