Kërkuan përjashtimin e trupës gjykuese, Gjykata e Lartë rrëzon Sali Berishën dhe Jamarbër Malltezi

Kërkuan përjashtimin e trupës gjykuese, Gjykata e Lartë rrëzon Sali Berishën dhe Jamarbër Malltezi

Adresa: Rr.”Panorama” (prapa shkolles “Harry Fultz”). Nd.3, H.14, Ap.3, Njesia bashkiake nr.9, Kodi postar 1016, Tirane. Website: www.panorama.com.alNIPT: K22112005E
Për reklama në gazeta “Panorama”, të kontaktoni te:Sekretaria: 042403207Agjente MarketinguErinda Topi: 0688019400

Privacy Policy
Burimi